Casa Rincon de Castilla

El Catllar (Tarragona) CataluƱa, Spain.

Huurvoorwaarden "Casa Rincon de Castilla"


1. Bevestiging reservering

Via email wordt u een bevestiging verstuurd van de reservering. Na ontvangst van de betaling ontvangt u van ons een factuur en bevestigingsbrief.


2. Aankomst en vertrek en borg
De zaterdag geldt in principe als wisseldag. De door u gehuurde woning is beschikbaar vanaf 16.00 uur op de dag dat de huurperiode ingaat en dient op de laatste dag van de huurperiode voor 10.00 uur te worden verlaten. We verzoeken u uw aankomsttijd aan ons door te geven zodra u uw vluchten heeft geboekt. Blijkt dat u vertraging gaat ondervinden of eerder gaat aankomen, geeft u dit dan door via SMS naar 0622565999. De sleuteloverdracht wordt door Barbara gedaan.
U betaalt aan Barbara 500,= Euro borg. Deze krijgt u van haar terug wanneer u de woning verlaat en de sleutels overdraagt.


3. Handleidingen en adressen
Een uitgebreide beschrijving over het “hoe en wat en waar” bevindt zich in het huis in de woonkamer. Hierin staan tevens alle contactadressen en telefoonnummers vermeld. 


4. De prijzen
Het gebruik van lakens, slopen, hand- en theedoeken is inclusief. Ook het gebruik van water en gas is inclusief. Het totale verbruik van elektriciteit wordt aan het eind van uw verblijf genoteerd. In de totale prijs is rekening gehouden met een standaard gebruik van elektriciteit. Dwz dat er alleen tijdens het slapen de airco in de slaapkamers aan staan. De prijs is exclusief schoonmaak. Huurt u het huis meer dan 1 week, dan komt de schoonmaakster in overleg op zaterdagochtend 4 uur. Het zwembad wordt dan ook schoongemaakt.


5. Aantal personen en babies
Het aantal personen is maximaal 6. Een baby tellen wij niet als persoon. Er is een babybedje is op verzoek aanwezig.


6. Betaling
Het totale huurbedrag of een eerste aanbetaling dient u binnen vijf werkdagen na ontvangst van de huurbevestiging/factuur op onze rekening te hebben overgemaakt. Na ontvangst van uw betaling sturen wij u per e-mail de reserveringsbevestiging/betalingsbewijs toe.
Betalingen dienen te worden gedaan t.n.v. mevr. B.P.C.H. LOMMEN NL05INGB0004506162, LEIDEN o.v.v. naam van huurder.


7. Betaling in termijnen en betalingen op korte termijn
We verzoeken u het totale huurbedrag in één keer over maken. Het is ook mogelijk in twee termijnen te betalen. Voor de eerste termijn betaalt u 30% van de totale huursom, het resterende gedeelte van de huursom (70% van de totale huursom) dient u uiterlijk 4 weken vóór de start van de huurperiode te voldoen. Bij boekingen binnen 4 weken voor aanvang van de huurperiode dient u het totaalbedrag in één keer te voldoen. Bij boekingen op korte termijn (binnen drie weken voor de aanvang van de huurperiode) dient de betaling meteen na ontvangst van de bevestiging/factuur per telefonische of elektronische overboeking geregeld te worden. U dient in dit geval een bewijs van overmaking via e-mail of fax toe te sturen.


8. Annulering door huurder                                                                                                                                                                                             Annuleringen dienen telefonisch en schriftelijk aan ons te worden bevestigd. De annuleringskosten bedragen tot 8 weken voor aanvang van de huurperiode 30 % van de huursom. Van 8 tot 4 weken voor aanvang van de huurperiode 75% van de huursom. Bij latere annulering is de gehele huursom verschuldigd. Voor deze kosten kunt u zich verzekeren d.m.v. een annuleringsverzekering. We adviseren u dan ook dringend naast een reisverzekering een annuleringsverzekering af te sluiten.


9. Verzekering
Wij raden u aan om altijd een Garantie Annuleringsverzekering af te sluiten, ongeacht of u op lange of korte termijn op vakantie gaat. Er kan namelijk altijd iets gebeuren waardoor u genoodzaakt bent uw reis uit te stellen, te annuleren of af te breken. Deze kosten kunnen oplopen tot 100 procent van de huursom. De Annuleringsverzekering van Europeesche Verzekeringen vergoedt deze kosten.


10. Annulering door ons
Indien wij door omstandigheden buiten onze schuld worden gedwongen een reservering te annuleren, zal u een ander huis van soortgelijke aard en prijs worden aangeboden. Mocht dit niet mogelijk blijken, dan zullen wij u de reeds betaalde huursom terugbetalen, echter zonder vergoeding van welke schade dan ook.


11. Zwembad
Het zwembad wordt vanaf 1 april tot en met 1 november onderhouden en is niet verwarmd. In het zwembad zit zoutwater. Voor het behoud van de kwaliteit van het zwembadwater is douchen voor gebruik in de bij de buitendouche verplicht. In de regel wordt het water van mei tot 1 november als aangenaam beschouwd.


12. Huisdieren & roken
Het is niet toegestaan om huisdieren mee te nemen. Roken is binnenshuis niet toegestaan.


13. Schoonmaak
De eindschoonmaak van het huis is niet bij de prijs inbegrepen. Wij zouden het wel zeer op prijs stellen als u het huis opgeruimd achterlaat; vuilnis wegbrengen ivm mieren is tijdens uw verblijf aan te raden er zijn vlakbij het huis vuilniscontainers waar huisvuil, glas, plastic en papier gescheiden kunnen worden weggebracht.


14. Water, elektriciteit en WIFI                                                                                                                                                                                        Het water in het huis is in principe drinkbaar. We zijn aangesloten op een lokale watervoorziening. Zelf drinken we toch liever water uit flessen voor de smaak. De toevoer van elektriciteit kan bij calamiteiten (bij ernstig onweer) wel eens enkele uren stagneren. Wij zij hiervoor niet aansprakelijk te stellen. WIFI is onbeperkt aanwezig.


15. Klachten                                                                                                                                                                                                           Mochten er ondanks onze zorgvuldige selectie en regelmatige controle klachten zijn, dan dient de huurder zich in eerste instantie tot ons te wenden of tot de contactpersoon. Als de klacht niet naar tevredenheid kan worden opgelost, dient huurder direct contact op te nemen met ons. Het voortijdig verlaten van het vakantiehuis, zonder voorafgaand overleg en wederzijdse overeenstemming ontslaat ons van iedere verplichting tot schadeloosstelling. Klachten die niet bevredigend zijn opgelost moeten binnen één week na afloop van de huurperiode schriftelijk bij ons worden ingediend.


16. Aansprakelijkheid

16.1 Gedurende het verblijf bent u aansprakelijk voor de woning, de inrichting en alle zaken die tot het gehuurde object behoren. Eventuele door de huurder of medehuurders aangerichte schade moet meteen aan ons gemeld en vergoed worden. Vóór uw vertrek controleren wij of onze contactpersoon het huis. Het gehuurde mag alleen worden gebruikt door de huurder(s) en medehuurder(s) en het is nimmer toegestaan het gehuurde onder te verhuren of aan te wenden voor andere doeleinden dan vakantieverblijf.

16.2 Wij zijn, behoudens wettelijke aansprakelijkheid, nimmer aansprakelijk voor verlies, diefstal en/of (letsel)schade, berokkend door huurders van ons huis en is derhalve beperkt tot het bedrag dat voor het gehuurde is betaald. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade en gemiste besparingen.

16.3 Kennelijke fouten of vergissingen in de beschrijving of prijzen van het door ons aangeboden huis bindt ons niet. Wij zijn niet aansprakelijk voor tussentijdse wijzigingen in gegevens en prijzen. De (prijs)informatie op de website is leidend. Eerder verschenen de (prijs)informatie vervalt hiermee.

16.4 Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door natuurgeweld, natuurrampen, kernrampen, aanslagen, stakingen, geweldplegingen en andere externe factoren.

16.5 Het kan gebeuren dat er in de buurt van uw vakantiewoning werkzaamheden plaats vinden zoals bouwwerkzaamheden, wegopbrekingen of andere activiteiten. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele overlast die hier uit voort vloeit.

16.6 Op onze huurvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen dienen te worden voorgelegd aan een in Nederland bevoegde rechter.